Vacature/Job opening

English version below.

Functie titel- Senior Christelijke Voorganger

Omschrijving functie-

U predikt, geeft les en leidt tijdens de Zondagsdiensten in onze kerken in Utrecht en Schiedam

U verstrekt pastorale zorg aan de gemeenteleden

Als senior voorganger leidt u de pastorale en leiderschapsteams en draagt u samen met hen de verantwoordelijkheid van het leiden van de gemeente.

U treedt op als leraar, mentor en herder voor de gemeenteleden en steunt hen in hun bediening

U organiseert het stichten van nieuwe gemeentes in nieuwe locaties

U vertegenwoordigt de kerk in zaken met de overheid, andere kerken en andere instellingen.

Aantal uren per week – 40, salaris en reiskostenvergoeding

Duur- Onbepaald

Bedrijf – St. Word International Ministries (http://wordnetherlands.nl)

Werklocatie: Utrecht en Schiedam

Gewenste opleiding: Afgeronde theologische opleiding (Bachelor niveau)

Gewenste werkervaring

U heeft minimaal 5 jaar ervaring met pastoraal werk, evangelizatie en vorming/onderwijs

U kan zich terugvinden in de geloofsbelijdenis, visie en theologische accenten van de gemeente Word International Ministries (te bekomen op aanvraag)

U heeft werkervaring met multiculturele groepen en mensen

U heeft als voorganger gewerkt met een Filipijnse Gemeente

U spreekt minimaal Filipijns en daarnaast Nederlands of Engels als tweede taal (vereiste)

Overige informatie -

Beschikbaar vanaf 1 augustus 2020, wonend bij voorkeur in de omgeving van Utrecht of Schiedam

Stuur uw sollicitatie brief met CV en motivatie op naar susievankralingen@gmail.com. Sollicitatie gesprek voor gepaste kandidaten begint vanaf 1 februari 2020

Contact persoon:

Asunscion van Kralingen-Aguirre

Penningmeester- St. Word International Ministries

Johannes/Bernardus Kerk

Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Tel.nummer: 0621815011

Job title: Full-time Senior Pastor

Job Description:

Preach, teach and lead Sunday services in Schiedam and Utrecht church

Lead with Pastoral staff and leadership team and take overall responsibility for operation of the churches

Serve as teacher, mentor and shepherd of the church

Provide pastoral care for church members

Strengthen and coach care groups, youth ministry and other ministries, organize church events and evangelistic activities and establish outreaches

Represent the church with the government, other churches and other institutions

Number of hours per week: 40 hours with salary and gasoline reimbursements

Work Location: Schiedam and Utrecht

Education: B. A. in Theology

Ministry Experience:

You have at least 5 years experience in pastoral work, evangelism and discipleship making

You are in agreement with the Statement of Faith, Vision and Mission of WORD International Ministries

You have work experience in a multi-cultural setting and with a Filipino congregation

You have ministered as a Pastor with a Filipino Christian Fellowship

You speak Filipino and at least Dutch or English

Other Information:

You are available to work starting 1 August 2020 and living preferably in Utrecht or Schiedam area.

Send your application letter with your CV and motivation to susievankralingen@gmail.com. Qualified applicants will be interviewed starting February 1, 2020.

Contact Person:

Asuncion van Kralingen-Aguirre

Treasurer- St. Word International Ministries

Johannes/Bernardus Kerk

Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Tel. No. 06 21815011