Home‎ > ‎

ANBI informatie

1. Contact gegevens

Naam: Stichting WORD International Ministries the Netherlands
Fiscaal nummer: 8092.14.477
Adres: Zilvergeldstraat 94, 3513 VS UTRECHT
Postadres: P.O. Box 2017, 3200 CA Spijkenisse
Telefoonnummers(s): 06613353456; 0620079663

2. Organisatie structuur:

2.1. Directieleden:

Voorzitter: Emmanuel de Leon
Penningmeester: Asuncion Cotin Aguirre
Secretaris: Cecilia Lansang-Francisco
Lid: Emerito Paulate
Lid: Rene Nepomuceno

2.2. Pastoraal personeel

Het pastoraal personeel bestaat uit een senior pastoor, twee pastoren en twee leraren/predikers. De senior pastoor en een van de pastoren zijn ook lid van de directie.

2.3. Leiding team

Het leiding-team bestaat uit het pastorale personeel en alle ministry leiders.

3. Organisatie type : Stichting

4. Het doel van de stichting is:

• Het verspreiden van het gospel van Jezus Christus;
• Het promoten van het Christelijke geloof;
• Het opleiden van Christenen;
• Vriendschap en cooperatie bevorderen tussen Christenen;
• Christenen en niet-christenen samenbrengen om de doelen van de stichting te realiseren;
• Sociale en spirituele ondersteuning van zeelui;
• Vrouwen en mannen assisteren in sociaal en spiritueel groeien;
• Kinderen spiritueel coachen;
• Geestelijkeondersteuning voor ziekenhuizen, gevangenissen, bejaardenhuizen en weeshuizen in de breedst mogelijke zin van het woord.

5. Visie:

Het opzetten van multiculturele gemeenschappen in Nederland met het doel om het gospel van Jezus Christus te verspreiden om mensen kennis te laten maken met de waarheid dat Jezus Christus onze redder is en hun leven zullen leiden volgens de wil van God, volgens de lessen van onze Heer Jezus Christus zoals geopenbaard in de bijbel en onder leiding van de Heilige Geest.

6. Missie:
WIN Netherlands streeft er naar om de visie te bewerkstelligen door:
6.1. Het oprichten van kerken waar God wil dat ze gestart worden;
6.2. Organiseren van diensten, care groups, bijbel studies om de bijbelse kennis van de verschillende groepen, waar onder kinderen, jongeren, volwassenen, mannen en vrouwen, te vergroten;
6.3. Het uitrusten van de lokale leiders van deze kerken;
6.4. Het bereiken en assisteren van verschillende groepen mensen, zoals beschreven in het doel van de stichting.

7. Beloningsbeleid.
7.1. Directieleden:
7.1.1. Directieleden krijgen alleen de kosten vergoed die zij maken bij het uitoefenen van hun functie.

7.2. Pastoraal personeel:
Op dit moment heeft WIN NL geen pastoraal personeel in dienst. Allen mensen van het pastoraal personeel zijn vrijwilligers. De leden van het pastoraal personeel kan een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun functie. Potentiele kosten kunnen, onder andere, zijn:
7.2.1. Reiskosten voor het uitvoeren van predikingen
7.2.2. Reiskosten voor vergaderingen gerelateerd aan de functie
7.2.3. Telefoonkosten gerelateerd aan de functie
7.2.4. Training en materiaal kosten gerelateerd aan de functie
7.2.5. Kosten gerelateerd aan trainingen in een Bijbelschool, seminarie, etc kan alleen geclaimed worden als de training geaccordeerd is door de directie en alleen voor zover deze gefinancierd kunnen worden vanuit het reguliere budget.
7.2.6. Na verloop van tijd kan WIN NL er voor kiezen om een fulltime betaalde pastoor in dienst te nemen. Voor deze pastoor zal het salaris vergelijkbaar zijn met een modaal inkomen in Nederland. De salaris schalen van PKN zullen als referentiemateriaal gebruikt worden voor het daadwerkelijke salaris.

7.3. Ministry leiders en werknemers:
Ministry leiders en werknemers kunnen vergoeding aanvragen voor gemaakte kosten in het uitvoeren van hun functie. Aankopen van materiaal voor bedragen hoger dan € 100 zullen goedkeuring moeten krijgen van het leiding team voordat de materialen aangeschaft worden.
ĉ
WordNL WIN,
May 15, 2014, 1:57 AM
ĉ
WordNL WIN,
May 15, 2014, 3:21 AM
Ĉ
WordNL WIN,
May 15, 2014, 1:57 AM
Comments